Kdo jsme

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (CCHM) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

Naše poslání

Nahrazujeme dětem jejich domov a snažíme se, aby se zde cítily jako doma.
Cílem naší péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny.

Pro koho tu jsme

Staráme se o ohrožené děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina neumí, nedokáže či nechce postarat.

Naše služby

Dětem poskytujeme komplexní péči: diagnostickou, léčebnou,
léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, psychologickou, logopedickou, výchovnou, poradenskou, aj.