Poděkování

Děkujeme paní Radce Kučerové, která koupila našim dětem pyžama a školní tašku.