7. 10. 2015 Od admin

Rekonstrukce přízemí Dětského domova Charlotty Masarykové

7.10.2015


Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem veřejné zakázky je „Rekonstrukce přízemí Dětského domova Charlotty Masarykové“.
Předpokládaný začátek prací je dne 20.10.2015, předpokládaný konec prací je dne 15.12.2015. Výzva k předložení cenové nabídky, výkaz výměr, čestné prohlášení a krycí list jsou uvedeny v příloze. Prohlídka v místě plnění se bude konat v DDCHM dne 9.10.2015 v 9.00 hod. V rámci této prohlídky budou zodpovězeny upřesňující dotazy a specifikovány požadavky zadavatele. Účast na této prohlídce je jednou z podmínek pro přijetí nabídky.
Případné nabídky je třeba dodat do DDCHM do 19.10.2015 do 8.00 hod.

Dokumenty: