Prodej obrazů z vernisáře výstavy Pavla Koťana přinese Centru služeb pro rodinu a dítě a dětskému domovu Charlotty Masarykové polovinu výtěžku

Dne 4.3.2022 se na Chvalském zámku uskutečnila vernisáž výstavy dlouhodoletého spolupracovníka našeho zařízení – malíře Pavla Koťana.  Výstava byla plánována k jeho sedmdesátinám, ale kvůli covidové nákaze byla opakovaně odložena.  Pavel Koťan se výstavy, bohužel, nedožil. Jeho dědicové se však  rozhodli zachovat charitativní rozměr jeho díla a  výtěžek z prodeje obrazů bude rozdělen mezi  Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a Nadační fond N, který při motolské nemocnici podporuje nedonešená miminka a jejich rodiče.  Vernisáž nabídla zájemcům i díla, která nikdy před tím nebyla určená k prodeji. Aktivity dětského domova představila na vernisáži ředitelka  Radka Soukupová. Finance budou primárně určeny na  vybavení dalších komunitních bytů. Za podporu moc děkujeme!

PK_pozvanka_DL format