16. 3. 2022 Od admin

Navázání spolupráce s Katedrou sociální práce, Filofofické fakulty Univerzity Karlovy

Doposud spolupráce s Katedrou sociální práce FF UK probíhala zejména praktikováním studentů a součinností při  bakalářských a diplomových pracích. Nově směřuje spolupráce do oblasti výuky, zejména do realizace nové metody Service-Learning (propojení teorie a praxe).

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové by se měly také zapojit do výzkumných a projektových aktivit katedry.  V oblasti sociální práce zatím není možné aplikovat spolupráci na bázi fakultního pracoviště, ale i tak se na intenzivnější propojení s akademickým světem moc těšíme. Smlouva o spolupráci byla podepsána v únoru 2022.