19. 11. 2020 Od admin

Změna zřizovací listiny

19.11.2020


Dne 12.11.2020 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy změnu zřizovací listiny Dětského domova Charlotty Masarykové.  Nová zřizovací listina umožní poskytování nového spektra služeb pro ohrožené děti a rodiny. Proto byl i změněn název organizace na Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

Součástí dokumentu byl i Rozvojový plán nového centra, který směřuje k poskytování služeb nejen zdravotních, školských a sociálních.  Nová zřizovací listina reflektuje také probíhající proces transformace, v jehož rámci směřují děti do komunitních bytů. Hlavním cílem je zvýšení kvality života ohrožených rodin a dětí.