Poděkování

Děkujeme panu Rasim Jalilov, který již po několikáté daroval našim dětem oblečení a potraviny včetně sladkostí.