O nás

Kdo jsme

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (CCHM) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy.

Naše poslání

Nahrazujeme dětem jejich domov a snažíme se, aby se zde cítily jako doma. Cílem naší péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny.

Pro koho tu jsme

Staráme se o ohrožené děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina neumí, nedokáže či nechce postarat.

Naše služby

Původní Dětský domov Charlotty Masarykové byl zřízen jako zařízení, které nabízelo podporu a pomoc rodinám, které se o své děti starat nechtějí, nemohou, nebo nedokážou.

Hlavní město Praha zřídilo pro tuto službu příspěvkovou organizaci, jež následně rozšiřovala spektrum svých služeb až do dnešní podoby, kdy se jedná o Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov
Charlotty Masarykové.