Spolupráce

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v našem dětském domově zajišťujeme ve spolupráci s ADRA, o. p. s.

Pokud máte o dobrovolnictví zájem, kontaktujte paní Martinu Částkovou
martina. castkova@adra.cz, +420 722 956 106

Sponzorství

Finanční dary využíváme především na vybavování komunitních bytů a zajištění potřeb dětí, o které pečujeme, např. na výchovně-vzdělávací a terapeutické programy.

Všem našim sponzorům mnohokrát děkujeme! 🙂

KÁMEN Zbraslav, a.s.

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod

Milkpol spol. s r.o.

AG CHEMI Group s.r.o.

PKF APOGEO Group, SE