Poslání ZDVOP

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

Poskytnutí pomoci a podpory dítěti

Ochrana dítěte před negativními vlivy dysfunkční rodiny

Sociální práce s rodinou

Podpora návratu dítěte do biologické rodiny