O nás

Původní Dětský domov Charlotty Masarykové byl zřízen jako zařízené, které nabízelo podporu a pomoc rodinám, které se o své děti starat nechtějí, nemohou, nebo nedokážou.

Hlavní město Praha zřídilo pro tuto službu příspěvkovou organizaci, jež následně rozšiřovala spektrum svých služeb až do dnešní podoby, kdy se jedná o Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

V současné době nabízíme tyto typy služeb:
– dětský domov jako zdravotnické zařízení,
– dětský domov jako školské zařízení,
– krizový byt pro rodiny s dětmi,
– zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP),
– středisko pro podporu náhradních rodičů,
– služby rehabilitace a fyzioterapie,
– sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením).