Z historie

Dětský domov byl postaven Okresní péčí o mládež na Zbraslavi v roce 1946 a přijal jméno první dámy Československé republiky, Charlotty Masarykové. Toto zařízení bylo určeno dětem, mládeži a matkám s dětmi.

Zakládající deska dětského domova – 1946

Se vznikem Okresních ústavů národního zdraví (OÚNZ) začátkem 50.let přešlo toto zařízení do správy OÚNZ Praha – Západ. Zařízení se stalo dětským domovem pro děti od 1 do 3 let věku, s kapacitou 50 lůžek. Byly sem přijímány děti zanedbávané, ohrožené či týrané, děti zdravé, opožděné, ale i tělesně a duševně postižené. Zároveň bylo v této době odstraněno z názvu jméno Charlotty Masarykové. V 70.letech byla kapacita lůžek snížena na 40.

Když byly v roce 1992 OÚNZ zrušeny, dětský domov se stal státním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací, v čele s novým zřizovatelem, Okresním úřadem Praha – Západ. V této době došlo k prvnímu většímu rozvoji zařízení a to díky zřizovateli ale i sponzorům, které začal dětský domov získávat. Byla vybudována nová ložnice, zrekonstruovány koupelny, přistavěn a zrekonstruován kuchyňský provoz, nová kanalizace a plynofikace vytápění.

S přechodem na kraje je od 1.1.2003 Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) nestátním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Byl obnoven původní název Dětský domov Charlotty Masarykové.

V současné době je kapacita DDCHM 30 pobytových míst, z toho 15 míst je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). DDCHM poskytuje péči ohroženým dětem zejména ve věku od 1 roku do zahájení školní docházky, v odůvodněných případech i dětem mladším, v případě ZDVOP i dětem starším.

V roce 2004 byl pro děti vybudován venkovní bazén a brouzdaliště se zastřešením, pro účely rehabilitační i pro využití volného času dětí. Opět se na těchto úpravách podílel z velké části zřizovatel, ale i sám dětský domov se spolupodílel díky financím sponzorů.

V roce 2007 až 2009 proběhla rozsáhlá půdní vestavba. Vznikly tím nové, velmi potřebné prostory: samostatné oddělení fyzioterapie, odborné ordinace, tělocvična pro děti. Tato akce byla financována z prostředků zřizovatele, tedy Hlavního města Prahy. Vybavení nových prostor bylo zčásti pořízeno ze sponzorských darů a vlastních prostředků DDCHM.

Od roku 2014 do roku 2017 prošel interiér DDCHM postupnou rekonstrukcí a modernizací, a to včetně přístavby výtahu, kterým byl zajištěn bezbariérového přístupu do DDCHM. Rekonstrukce byla financována z prostředků zřizovatele (HMP) a částečně i z vlastních prostředků DDCHM. Nové vybavení DDCHM bylo pořízeno ze sponzorských darů.