Zřizovatel

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1