Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem.

Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013.

Aktuálně máme 0 volných míst.
(aktualizováno 26.05.2023)

📍 Adresa
Havlíčkovo náměstí 746/11
130 00 Praha 3 – Žižkov

📞 Telefon
+420 776 439 368 (krizový – umístění dítěte)
+420 736 456 236 (byt č. 5)
+420 771 235 701 (byt č. 8)
+420 770 175 779 (soc. pracovnice)